Nieuws

Helaas hebben we onlangs, na een kort ziekbed, afscheid moeten nemen van Gerda Hondelink. Gerda was lid van het eerste uur en heeft tal van activiteiten voor het koor uitgevoerd. Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar voor alles wat ze voor ons koor gedaan heeft.

 

 

Met vriendelijke groet
Frans van de Laar
14-01-2020